• hiša

Kmečka hiša Na Purgi stoji v jedru gručaste vasi Sveti Vid, v neposredni bližini župnijske cerkve, nastale v sredini 17. Stoletja, zato domnevamo, da je stavbna zasnova hiše veliko starejša od letnice 1887, ki je vklesana na portalu, kot čas, v katerem je hiša dobila današnjo podobo. Stavba je zaradi v celoti ohranjene arhitekturno značilne oblike osrednjeslovenskega stavbnega tipa tudi redek primer pričevalnosti o nekdanjem življenju premožnejšega notranjskega kmeta.

(Odlok o razglasitvi hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena – EŠD 23474)