• Prenova
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

Hiša na Purgi je bila prenovljena v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Njena prenova je bila nujno potrebna, da se ohrani vrednost stavbe in prepreči njen skorajšnji propad.

Sanacijska oz. rekonstrukcijska dela, ki so se izvedla v razdobju nekaj let let, so obsegala sanacijo temeljev, obnovo ostrešja, rušitev lesenega ganka in prizidka ter zidavo novega z drugimi zidarskimi deli, fasaderska dela, izdelavo in vgradnjo stavbnega pohištva in drugih lesenih elementov.

OBNOVA OSTREŠJA

je zajela: odstranitev obstoječe dotrajane kritine, letev in trhlega tramovja, namestitev novega tramovja (špirovcev), letev, folije, kritine, obrob in žlebov, vgradnjo štirih strešnih oken ter izolacije. Za strešnike je bila prvotno predvidena kritina bobrovec, vendar se je po mnenju strokovnjaka investitor odločil za vlečeni zareznik, saj bi streha prekrita z bobrovcem predstavljala veliko večjo obtežbo od prekritja z vlečenim zareznikom. Izvedla se je izolacija strehe, kar pripomore k zmanjšanju toplotnih izgub.

RUŠITEV GANKA IN PRIZIDKA / ZIDAVA NOVEGA Z DRUGIMI ZIDARSKIMI DELI

je zajela: odstranitev lesenega ganka in prizidka, poglobitev terena; izdelavo nosilnega temelja ganka in frčade – plošča; zidavo ganka in prizidka z betoniranjem plošč in zidavo frčade, delno odstranitev in pozidavo obstoječe frčade; odstranitev dimnikov, zidavo novih; odstranitev starih oken, večanje odprtin, pozidavo okenskih odprtin – prirejanje na enotno mero, izdelavo preklad nad okni.

IZDELAVA FASADE

je zajela: odbitje starega ometa; izdelavo novega ometa ter špalet okrog oken; fasadno obdelavo napušča na pročelju hiše ter enako obdelavo na stranskih delih frčad, obdelavo cokla in spodnjega dela ganka.

SANACIJA TEMELJEV

Takoj po pričetku del se je pokazalo, da je potreben korenitejši poseg v temelje. Na območju gre za laporno, vodnato območje /podatki ARSO, razpokane in vlažne stene v kleti/. Po ogledu in posvetu (ZVKD, arhitekt-nadzor, investitor, izvajalec) se je oblikovalo stališče, da je potreben odkop hiše do pod nivoja kleti, cca. 2,5 m globine, 1,5m širine, odkop nepodkletenega dela med 1m-1,5m, obbetoniranje, izvedba hidroizolacije, izvedba dodatne izolacije, izvedba drenaže, odvoz odkopanega materiala in zasip z novim peščenim drenažnim nasipom, kar je zagotovilo za trajno rešitev.

Sanacija hiše se je izvedla uspešno, z dejstvom je, da je drugače zidati nov objekt kot se lotiti prenavljanja starega, saj slednje prinaša več nepredvidenih konstrukcijskih, rekonstrukcijskih in izvedbenih zagat, ki jih je potrebno sproti reševati.