• a
  • Zgodovina hiše

Iz podatkov župnijske kronike je razvidno, da sta prva Bavdka (Josephus Bavdek,1856-1928 in Joanna roj,.Jakše (1862-1954) prišla k Sv Vidu iz Velikih Lašč oz. Turjaka. Po vsej verjetnosti sta se okrog leta 1880 naselila v hiši, ki je bila manjša od obstoječe in jo pozneje pozidala v obstoječih gabaritih.

Sedanja lastnica je hišo kupila od vnuka Josepha Bavdka, Antona Bavdka, živečega v Kanadi. Zadnji najemniki hiše so se v 90. letih prejšnjega stoletja odselili v Cerknico in od takrat je hiša samevala in propadala.

Včasih je vsaka večja vas imela nekaj gostiln in tudi pri Sv. Vidu je bilo tako. V Hiši na Purgi so Bavdki imeli gostilno, trgovino, mesnico. Pozneje je bila v hiši pošta. V času II. svetovne vojne so hišo zasedli Italijani in postavili na strehi opazovalnico. Hiša ves čas dajala začasen dom mnogim družinam,tudi učiteljskim.

Zanimivost hiše je razpored prostorov, saj je imel vsak prostor dvoje vrat; stranišče na “štrbunk”, ki se je nahajalo na ganku in v podstražku nad njim, v hišo je bila napeljana voda. Prvotna podoba hiše se je skozi čas spreminjala, saj so lastniki in najemniki z menjavo oken in njihovo pozidavo spreminjali zunanjo podobo, ki se je hiši z obnovo pred kratkim vrnila.

Hiša je bila skozi ves čas svojega obstoja skozi dejavnosti, ki jih je nudila, vpeta v prostor, čas in življenje ljudi,živečih na Vidovski planoti.