• DSCN4698
  • DSCN4699
  • DSCN4700
  • DSCN4701
  • spicka z kamnisko savinjskimi alpami v ozadju2_1

Planota Menišija se nahaja jugozahodno in zahodno od Vidovske planote. Leži med naselji Borovnica, Vrhnika, Logatec in Cerknica ter loči Ljubljansko barje od Notranjskega podolja. Razgiban in vrtačast kraški relief se dviga med 700 in 800 m nadmorske višine.

Ohranjen gozd na Menišiji daje življenjski prostor veliko živalskim in rastlinskim vrstam, kot so ris, volk in medved. Menišijski gozdovi z urejeno naravoslovno potjo nudijo miren in prijeten prostor za preživljanje časa v naravi, kolesarjenje in hribolazenje. Iz naselja Begunj, Selšček ali vasi Stražišče vodijo planinske poti na hrib Velika Špička z nadmorsko višino 955m. Od tu se ponuja razgled na velik del Menišije, Cerkniško polje in veliko število manjših okoliških vasic.