• 2005_d_0004.sized
  • 20130811_182357
  • 20130811_182431
  • 20130811_182450
  • 20130811_182530
  • 20130811_182630
  • 20130811_182648
  • 20130811_182831
  • planinsko_polje-18

Planinsko polje je kraško polje, ki leži na 450m nadmorske višine in razprostira na približno 12km² površine. Nanj voda priteka iz rek Unice, Malenščice in Škratovke. Voda vjuga po površju in ponikne na severovzhodnem delu polja, vendar pa velikokrat poplavlja saj zaradi neprepustnih dolomitnih tal kljub številnim požiralnikom voda sili na površje. Tu ni njiv, samo travniki z združbami močvirnih tipov. Ko ni poplavljeno je primeren prostor za tek, kolesarjenje, v vseh letnih časih pa zanimiv kraj za opazovanje narave in fotografiranje, saj je del atraktivnega in skrivnostnega kraškega sistema.