• 20130808_122632
  • 20130808_122702
  • 20130808_122743
  • 20130808_122750
  • 20130808_123147
  • 20130808_123223
  • 20130808_123320
  • 20130808_123803
  • 20130808_130336
  • 20130808_131347
  • 20130808_132948

Krajinski park Rakov Škocjan je kraška dolina, med Cerkniškim in Planinskim poljem, po kateri teče reka Rak. Dolina je del sistema kraške Ljubljanice in predstavlja “kras v malem”, saj si je tu možno ogledati številne kraške pojave. Kraška dolina je nastala tako, da se je porušil strop podzemeljskega rova. Kjer se je udiranje začelo je danes zelena dolina, na izvirnem in ponornem delu pa so od nekdanjega oboka ostala Veliki in Mali naravni most. Na vzhodni strani doline iz Zelških jam izvira rečica Rak, ki prinaša vode s Cerkniškega jezera in ponika v Tkalci jami na zahodnem koncu doline, od tu se vode podzemno stekajo proti Planinskemu polju. Okrog Rakovega Škocjana vodi cesta urejena z informativnimi tablami, po dolini pa je speljana približno 3km dolga naravoslovna učna pot. Dolina je dobila ime po cerkvi sv. Kancijana iz 15. stoletja, katere ruševine so vidne pri Velikem naravnem mostu.