• 20130816_154355
  • 20130816_154830
  • 20130821_140237
  • 20130905_102627
  • 20130905_104832
  • DSCN3075
  • DSCN4651
  • DSCN4655
  • DSCN4660

Vidovski hribi, kot se najraje poimenuje hribovito površje s hudourniškimi dolinami so nekoliko odmaknjen, a privlačen in nedotaknjen svet notranjskega hribovja. Na vzhodnem delu proti Bloški planoti se naslanja na Trojiško stran (Sveta Trojica), na zahodu pa obsega rob gričev in vzpetin nad planoto Menišija. Na jugu obsega naselja Cajnarske doline v povodju Cerkniščice, na severu pa sta izraziti ločnici soteski Iške in Zale.

Značilna in prevladujoča je nepropustna kameninska osnova dolomit , ki omogoča površinski vodni odtok. Po slemenih so številni izviri vode, ki so omogočili poselitev.

Osrednji in stični kraj Vidovskih hribov je vasica Sveti Vid, ki se dviga na 846 m nadmorske višine, celotno območje pa obsega približno 35 vasi in zaselkov (Beč, Bečaje, Cajnarje, Čohovo, Dolenje Otave, Gora, Gorenje Otave, Hribljane, Hruškarje, Jeršiče,Koščake, Kremenca, Krušče, Kržišče, Lešnjake, Milava,Osredek, Pikovnik, Pirmane, Ponikve, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Slugovo, Stražišče, Štrukljeva vas, Tavžlje, Zahrib, Zala, Župeno. Pogojno sem spadajo še Mahneti, Otonica in Podslivnica ter zaselki Kranjce in Ščurkovo.

Vidovska planota je v povprečju za okrog 100 m višja od Blok,prevladujoča nadmorska višina je od 800 do 850 m, značilni sta zaobljenost in gladkost pobočij. Na cerkniško stran se površje spušča bolj postopno kot proti severu.

Do Svetega Vida je možen dostop iz smeri Cerknica (oddaljena 16km) – Begunje pri Cerknici – Selšček -Cajnarje ali iz vasi iz smeri Rakitna-Kržišče-Beč -Župeno.